Om företaget

Företaget CKG i Uddevalla AB:s logotyp. Logotypen består av bokstäverna C, K och G och är orange till färgen.

CKG i Uddevalla

Marin EL, Fastighets EL och Industri EL

Bild på CKG i Uddevalla AB:s lokal. Utanför lokalen står en vit bil. Byggnaden är ljusgrå upptill och mörkgrå nertill. På två av sidorna av fasaden sitter skyltar med företagets logotyp.
Man som arbetar på CKG i Uddevalla AB utför en elinstallation. Företaget strävar efter att leverera högkvalitativa och säkra lösningar till sina kunder.
CKG i Uddevalla har specialiserat sig på elinstallationer. Här utförs arbete på båten Kostervåg.

CKG i Uddevalla AB är ett företag som sticker ut när det gäller elinstallationer för fartyg, fastigheter och industrier.

Som ett företag med bas i Uddevalla har CKG en stark lokal förankring och förstår unika behov och utmaningar som finns i området. Vår närhet till kunderna gör att vi kan erbjuda personlig service och skräddarsydda lösningar som möter specifika krav och förväntningar.

CKG har specialiserat sig på elinstallationer för fartyg, fastigheter och industri vilket innebär att vi har en djupgående kunskap inom dessa områden. Vårt erfarna team av tekniker och ingenjörer har expertis och färdigheter som krävs för att hantera även de mest komplexa projekt och utmaningar.

CKG strävar alltid efter att leverera högkvalitativa och säkra lösningar till våra kunder. Genom att följa strikta säkerhetsstandarder de senaste teknikerna och metoderna säkerställer vi att våra elinstallationer är både pålitliga och hållbara över tid.

För att ligga i framkant inom branschen investerar CKG kontinuerligt i att utforska nya teknologier och innovationer inom elinstallationer. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder de mest effektiva och energisnåla lösningarna på marknaden.

CKG tar sitt ansvar för miljön på allvar och strävar efter att integrera hållbarhet i alla sina verksamhetsområden. Genom att främja energieffektiva lösningar, användning av förnybara energikällor och minimering av miljöpåverkan bidrar vi till en mer hållbar framtid.
Sammanfattningsvis är CKG i Uddevalla AB ett företag som inte bara erbjuder högkvalitativa och säkra elinstallationer för fartyg, fastigheter och industrier utan också sätter kundnöjdhet, innovation och hållbarhet i centrum för vår verksamhet.

Affärsidé

CKG i Uddevalla AB skall leverera kunskap och nytänkande i vad vi än företar oss. Detta för att ligga i framkant inom Marin EL, Industri EL, Fastighets EL och Automationslösningar.

Kundens behov skall styra vår utveckling i tekniska lösningar, kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.

För att kunna leverera ovan skall vår personal vara inblandad och informerad tidigt i våra projekt, detta för att vara så förberedda som möjligt vid projektstart.

CKG i Uddevalla utför elinstallationer både på land och till sjöss. Bilden visar fartyget M/S Vasaland.

Miljö

Vårt miljöarbete ska ha sin grund i kretsloppstanken och bidra till en varaktig hållbar samhällsutveckling med hänsyn till kommande generationer.

Vi påverkar miljön i huvudsak inom följande områden:

De miljömål som vi arbetar med ska utgå från dessa områden.

CKG i Uddevalla AB ska efterleva tillämpliga lagar och andra miljökrav, samt kontinuerligt minska sin miljöpåverkan. Detta ska ske genom ett systematiskt arbete där varje medarbetare ska förstå konsekvenserna av sitt handlande.

Bilden visar en man som jobbar med en elinstallation. Mannen jobbar på CKG i Uddevalla AB.
Bilden visar en man som jobbar med en elinstallation. Mannen jobbar på CKG i Uddevalla AB.
Bild som visar en glödlampa

Kvalitet

Vi infriar kundernas krav genom tillförlitlighet och felfritt utförande. Personalens engagemang skall tillvaratas och genom ständiga förbättringar leda till ökad effektivitet samt fördjupade och långsiktiga kundrelationer.

Företaget har ett verksamhetsledningssystem CKGH med dokumenterade metoder som täcker alla funktioner i företaget och är uppbyggt likvärdigt kraven i standarden ISO 9001.

Bilden visar Stakholmen i Karlskrona.

Arbetsmiljö

På CKG i Uddevalla AB tar vi hand om våra kollegor och värnar om vår arbetsmiljö.

Ledningen säkerställer att hänsyn tas till hälsa, säkerhet och miljö i hela vår verksamhet och kommer att ge stöd för lokala åtgärder som vidtas för att skydda mot ohälsa och risker.

Det är CKG i Uddevalla AB:s uppgift att säkerställa ett starkt, synligt och engagerat ledarskap och se till att åtagande kan genomföras genom att tilldela nödvändiga resurser samt att utveckla, driva och upprätthålla en hög nivå på vårt löpande arbetsmiljöarbete.

För oss på CKG i Uddevalla AB är tillbud och olyckor oacceptabla och vi tror att samtliga av dessa kan förebyggas eller minimeras. Vi anser att alla har rätt till hälsosamma arbetsförhållanden samt en säker och trygg arbetsplats, därför ansvarar varje enskild medarbetare för att aktivt delta i CKG i Uddevalla AB:s systematiska arbetsmiljöarbete.

Dessa åtaganden kommer att ses över regelbundet för att se till att de förblir aktuella och lämpliga för verksamheten.